3DGIS(3D GIS)

研究OpenGL,DirectX 3D,GPU和GIS

  博客园 :: 首页 :: 博问 :: 闪存 :: 新随笔 :: 联系 :: 订阅 订阅 :: 管理 ::
  64 随笔 :: 1 文章 :: 109 评论 :: 8 引用

洁梨白樱缤纷雨,翠蕉绿荷晶莹珠。

枫红杏黄高苍穹,秋景冬色无萧肃。
 
      白驹过隙,又是一年秋冬,时间匆匆,告别2015,迎接崭新的2016吧。让苦短的几十年生命呈现出更多的光亮,如自然界那缤纷的色彩。

 

 
posted on 2015-12-04 13:08  武汉侯涛  阅读(...)  评论(...编辑  收藏