echarts自定义图例legend文字和样式

话不多说,先上效果图。

 

要完成这个图并不难,主要是下面那个图例比较难,需要定制。

让我们从官方文档找找思路,官方文档关于legend.formatter是这样的:链接在这

难点在于:

1.这里的图例文本包含两个变量,而formatter提供的变量模板只有name
2.两个变量的样式各不相同
3.对齐,换行与居中的应用

formatter有两种:一是模板变量,而是回调函数。

显然,只有回调函数能够满足我们的需要。

自定义改造如下:

var pieChartData = [
  {value:1, name:'系统工具'},
  {value:3, name:'课程表'},
  {value:0, name:'意见反馈'},
  {value:43, name:'其他'}
]


formatter: (name)=>{
  let data=this.pieChartData;
  let total = 0;
  let target;
  for (let i = 0, l = data.length; i < l; i++) {
    total += data[i].value;
    if (data[i].name == name) {
      target = data[i].value;
    }
  }
  let arr = [
    '{a|'+name+'}',
    '{b|'+((target/total)*100).toFixed(2)+'%}'
  ]
  return arr.join('\n')
},
  textStyle:{
  rich:{
    a:{
      fontSize:16,
        verticalAlign:'top',
        align:'center',
        padding:[0,15,28,0]
    },
    b:{
      fontSize:14,
        align:'center',
        padding:[0,15,0,0],
        lineHeight:25
    }
  }
}

 

posted @ 2018-06-14 16:13  汕大小吴  阅读(41922)  评论(0编辑  收藏  举报