git更新远程仓库地址

最近公司代码仓库由github转gitlab,需要更新一些仓库的远程地址:

一、查看远程仓库地址

git remote -v

二、更新远程仓库地址

git remote set-url origin https://git.xxxxxxxxx.git

 

posted @ 2020-01-30 16:01  短毛兔  阅读(3341)  评论(0编辑  收藏  举报