Spark RDD编程

1.

准备文本文件
从文件创建RDD lines=sc.textFile()
筛选出含某个单词的行 lines.filter()

 

 

 

 

lambda 参数:条件表达式

2.

生成单词的列表
从列表创建RDD words=sc.parallelize()
筛选出长度大于2 的单词 words.filter()

 

 

 

3.

 筛选出的单词RDD,映射为(单词,1)键值对。 words.map()

 

posted @ 2021-03-28 17:33  吴铨兴  阅读(19)  评论(0编辑  收藏  举报