PHP将汉字转为拼音

没什么难度,最大的难点应该是需要有一个汉字-拼音库。

 

<?php
function spell($str, $ishead=0){
  $restr = '';
  $str = trim($str);
  $slen = strlen($str);
  if($slen < 2){//若长度小于2则不是汉字
    return $str;
  }
  /*
  .dat文件内格式为
  啊`a
  阿`a
  埃`ai
  */
  $fp = fopen('pinyin.dat', 'r');
  while(!feof($fp)){
    $line = trim(fgets($fp));
    //将汉字作为下标 拼音为值
    $pinyins[$line[0].$line[1]] = substr($line, 3, strlen($line)-3);
  }
  fclose($fp);
  for($i=0; $i<$slen; $i++){
    if(ord($str[$i])>0x80){
      $c = $str[$i].$str[$i+1];
      $i++;
      if(isset($pinyins[$c])){
        if($ishead==0) $restr .= $pinyins[$c];
        else $restr .= $pinyins[$c][0];
      }else{
        $restr .= "_";
      }
    }else if( preg_match("/[a-z0-9]/i", $str[$i]) ){
      $restr .= $str[$i];
    }else{
      $restr .= "_";
    }
  }
  return $restr;
}
?>

附汉字-拼音库下载 

 

posted @ 2018-08-17 17:13  寻觅~~  阅读(497)  评论(0编辑  收藏  举报