Leaflet实现动态线路

一、引用Leaflet脚本样式,和Leaflet Ant Path 插件

下载地址:

Leaflet:https://leafletjs.com/download.html

Leaflet Ant Pathhttps://github.com/rubenspgcavalcante/leaflet-ant-path

使用Leaflet Ant Path 插件要求Leaflet的版本大于等于1.0

<link href="~/Scripts/leafletjs/1.4.0/leaflet.css" rel="stylesheet" />
<script src="~/Scripts/leafletjs/1.4.0/leaflet.js"></script>
<script src="~/Scripts/leafletjs/1.4.0/leaflet-ant-path.js"></script>

 

二、地图初始化

 /**
    * 地图初始化
    */
    function mapInit() {
      var amapNormalUrl = '/api/Map/GetMap?type=783085212&zoom={z}&x={x}&y={y}';
      var amapNormalLayer = new L.TileLayer(amapNormalUrl, {
        minZoom: 1,
        maxZoom: 18,
        attribution: ''
      });

      var mapCenter = new L.LatLng(****,****);
      gMap = new L.Map('MapContainer', {
        center: mapCenter,
        zoom: 16,
        minZoom: 1,
        maxZoom: 18,
        layers: [amapNormalLayer]
      });
    }

三、画动态线段

//清楚上一次画的线段
if (gPath) {
        gMap.removeLayer(gPath);
      }
var longLatList =[[****,****],[*****,****]];//经纬度数组
            var antPath = L.polyline.antPath;
            gPath = antPath(longLatList, {
              "paused": false,   //暂停 初始化状态
              "reverse": false, //方向反转
              "delay": 3000,  //延迟,数值越大效果越缓慢
              "dashArray": [10, 20], //间隔样式
              "weight": 3,  //线宽
              "opacity": 0.5, //透明度
              //"color": "#0000FF", //颜色
              //"pulseColor": "#FFFFFF" //块颜色
            });
            gPath.addTo(gMap); 

            // 缩放地图到折线所在区域
            gMap.fitBounds(gPath.getBounds());    

 

posted @ 2019-01-25 11:45  _York  阅读(5288)  评论(0编辑  收藏