【Python 基础】For 循环的小例子

返回: Python基础 索引页


写一个 For 循环的小例子,代码如下:

m = 0;
for i in range(5):
  if i == 3:
    break;
  else:
    m = 1;
  print(i);

print("End");

 

运行结果如下:

0
1
2
End

 

返回: Python基础 索引页

posted @ 2022-03-07 11:49  健哥的数据花园  阅读(142)  评论(0编辑  收藏  举报