【Python】从键盘输入一个大于1的整数N,判断是否为素数

n=input("请输入一个大于1的整数N:")
n=int(n)
sign=True
for i in range(2,n):
  if n%i==0:
    sign=False
    break
else: 
  print("n是素数")
if sign==False:
  print("n不是素数")

 

本文来自博客园,作者:木子欢儿,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/HGNET/p/15467124.html

posted @ 2021-10-26 18:11  木子欢儿  阅读(275)  评论(0编辑  收藏  举报