Spark RDD编程

1.准备文本文件
从文件创建RDD lines=sc.textFile()
筛选出含某个单词的行 lines.filter()
lambda 参数:条件表达式

lines = sc.textFile("file:///usr/local/spark/mycode/rdd/word.txt")
linesWithSpark = lines.filter(lambda line:"Spark" in line)
linesWithSpark.foreach(print)

2.生成单词的列表
从列表创建RDD words=sc.parallelize()
筛选出长度大于2 的单词 words.filter()

wordsList='Spark powers a stack of libraries.'.split()
wordsList
wordsRDD=sc.parallelize(wordsList)
wordsRDD.collect()
wordsRDD.filter(lambda word:len(word)>2).collect()

3.筛选出的单词RDD,映射为(单词,1)键值对。 words.map()

wordsRDD.map(lambda word:(word,1)).collect()

posted @ 2021-03-26 19:01  会喷水的海参  阅读(44)  评论(0编辑  收藏  举报