NOIP 考前 并查集复习

Posted on 2016-10-28 13:51  yyjxx2010xyu  阅读(147)  评论(0编辑  收藏  举报

 

POJ 1182

把一个点拆成x,x+n,x+2*n,x吃y可以表示认为x,y+n是一类的,x+n,y+2*n是一类,x+2*n,y是一类。

 1 #include <cstdio>
 2 
 3 const int Maxn=50100;
 4 int F[Maxn*3],n,k,Type,x,y,Ans;
 5 int Get(int x) {return F[x]==x?x:F[x]=Get(F[x]);}
 6 int main()
 7 {
 8   scanf("%d%d",&n,&k);
 9   for (int i=1;i<=3*n;i++) F[i]=i;
10   for (int i=1;i<=k;i++)
11   {
12     scanf("%d%d%d",&Type,&x,&y);
13     if (x>n || y>n || (x==y && Type==2))
14     {
15       Ans++;
16       continue;
17     }
18     
19     if (Type==1)
20     {
21       if (Get(x)==Get(y+n) || Get(x)==Get(y+2*n))
22       {
23         Ans++;
24         continue;
25       }
26       F[Get(x)]=Get(y);
27       F[Get(x+n)]=Get(y+n);
28       F[Get(x+2*n)]=Get(y+2*n);
29     } else 
30     {
31       if (Get(x)==Get(y) || Get(x)==Get(y+2*n))
32       {
33         Ans++;
34         continue;
35       }
36       F[Get(x)]=Get(y+n);
37       F[Get(x+n)]=Get(y+2*n);
38       F[Get(x+2*n)]=Get(y);
39     }
40   }
41   printf("%d\n",Ans);
42   return 0;
43 }
POJ 1182

 

HDU 3047

Sum[x]表示fa[x]和x的差. 带权并查集

#include <cstdio>

int Sum[50010],Father[50010],n,m,Count,u,v,w;
int Get_Father(int x)
{
  if (x==Father[x]) return x;
  int Tmp=Get_Father(Father[x]);
  Sum[x]+=Sum[Father[x]];
  return Father[x]=Tmp;
}
int main()
{
  while (scanf("%d%d",&n,&m)!=EOF)
  {
    for (int i=0;i<=n;i++) Father[i]=i,Sum[i]=0;
    Count=0;
    for (int i=1;i<=m;i++)
    {
      scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);
      int fu=Get_Father(u),fv=Get_Father(v);
      if (fu!=fv) 
      {
        Father[fu]=fv;
        Sum[fu]=Sum[v]+w-Sum[u];
      } else 
      {
        if (Sum[u]-Sum[v]!=w)
          Count++;
      }
    }
    printf("%d\n",Count);
  }
  return 0;
}
HDU 3047

 

BZOJ 1202

带权并查集

 1 #include <cstdio>
 2 int KASE,n,m,u,v,w;
 3 int Father[20010],Sum[20010]; 
 4 int Get_Father(int x)
 5 {
 6   if (x==Father[x]) return x;
 7   int Tmp=Get_Father(Father[x]);
 8   Sum[x]+=Sum[Father[x]];
 9   Father[x]=Tmp;
10   return Tmp;
11 }
12 int main()
13 {
14   scanf("%d",&KASE);
15   for (int Kase=1;Kase<=KASE;Kase++)
16   {
17     scanf("%d%d",&n,&m); bool flag=false;
18     for (int i=0;i<=n;i++) Father[i]=i,Sum[i]=0;
19     for (int i=1;i<=m;i++)
20     {
21       scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);
22       int fu=Get_Father(u-1),fv=Get_Father(v);
23       if (fu==fv)
24       {
25         if (Sum[u-1]-Sum[v]!=w) 
26         {
27           flag=true;
28           break;
29         }
30       } else
31       {
32         Father[fu]=fv;
33         Sum[fu]=Sum[v]-Sum[u-1]+w;
34       }
35     }
36     puts(flag?"false":"true");
37   }
38   return 0;
39 }
BZOJ 1202