Axure 8.0.0.3312下载地址以及注册码

下载地址:

链接: http://pan.baidu.com/s/1pKMPsJx 密码: gu8t

 

Axure 8.0.0.3312可用注册码(仅供3312版本使用)

用户名:aaa

注册码:2GQrt5XHYY7SBK/4b22Gm4Dh8alaR0/0k3gEN5h7FkVPIn8oG3uphlOeytIajxGU

 

 

仅供学习参考,请支持正版,谢谢。

 

 

在线学习指南地址:

http://wiki.jikexueyuan.com/project/axure/

posted @ 2017-01-20 11:23  一个勤奋的胖子  阅读(4933)  评论(0编辑  收藏  举报