C++实现最少硬币兑换问题

 

              最少硬币兑换问题

#include<iostream>
#include<fstream> 
using namespace std; 

int n,L;  //n种硬币L长的数组
int c[13][20];
int T[13];//硬币面值


int jisuan(int i,int j);
int main()
{  
  fstream file("2.1_input.txt");  //这是需要读取数据的文件的路径。 
  fstream file2("2.1_output.txt");  //这是需要输出数据的文件的路径。 
  if(file.fail() || file2.fail())
  {
    cout<<"The file open error!"<<endl;
  }
  else
  {
    file>>n;    
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      file>>T[i];
    }
    file>>L;
      
  }
  int k;

    k=jisuan(n,L);
  file2<<k<<endl;

  return 0;
}

int jisuan(int i,int j)
{
  int min;
  if((i==0)||(j==0))
    c[i][j]=0;
  if(i==1)
  {
    if(((1<=j)&&(j<T[1]))||((T[1]<=j)&&(j<=L)&&(j%T[1]!=0)))
      c[i][j]=500;

    if((T[i]<=j)&&(j<=L)&&(j%T[i]==0))
      c[i][j]=j/T[i];
  }
  else
  {
    min=jisuan(i-1,j);
    for(int x=j/T[i];x>0;x--)
    {
      int a=jisuan(i-1,j-x*T[i])+x;
      if(min>a)
        min=a;
    }
    c[i][j]=min;
  }

  return c[i][j];
}

posted @ 2017-04-05 09:09  fcyh  阅读(2195)  评论(0编辑  收藏  举报