echarts中实现动态加载series下data数据

例如:
series : [
{
name:'直接访问',
type:'bar',
data:getData()
}
]
data事实上就是个jsonarray对象,所以返回一个json数组即可实现动态加载
function getData(){
var jsonstr = [];
for (var i = 0; i < dataList.length; i++) {
var json = {};
json.name = dataList[i];
json.value = "value";
jsonstr.push(json);
}
return jsonstr;
}
posted @ 2017-07-10 15:37  小晓峰  阅读(23018)  评论(1编辑  收藏  举报