ubuntu安装最新版node和npm

1、先在系统上安装好nodejs和npm
 
 
 
 
 
sudo apt-get install nodejs-legacy
sudo apt-get install npm
 
 
2、升级npm为最新版本
 
 
 
 
 
sudo npm install npm@latest -g
 
 
3、安装用于安装nodejs的模块n
 
 
 
 
 
sudo npm install -g n
 
 
4、通过n模块安装指定的nodejs
 
 
 
 
 
sudo n latest
sudo n stable
sudo n lts
 
 
5、查看版本
 
 
 
 
 
sudo node -v
sudo npm -v
posted @ 2018-04-19 23:45  小水皮  阅读(17981)  评论(0编辑  收藏  举报