Linux 下安装 node.js

 

这里介绍两种安装方式:编译安装和使用编译后的安装包安装。

安装目录:/usr/local

 

一、使用编译安装包安装

1、进入安装目录:

cd /usr/local

2、下载安装包:

wget https://nodejs.org/download/release/latest-v16.x/node-v16.17.0.tar.gz

3、解压:

tar -zxvf node-v16.17.0.tar.gz

4、进入解压目录:

cd node-v16.17.0

5、编译安装:

make PREFIX=/usr/local/node install

6、创建软链,在 usr/bin/ 目录下创建软链,实现全局运行:

sudo ln -s /usr/local/node/bin/npm  /usr/bin/
sudo ln -s /usr/local/node/bin/node  /usr/bin/

7、测试是否安装成功:

[root@localhost local]# npm -v
8.15.0
[root@localhost local]# node -v
v16.17.0

 

 

二、使用编译后的安装包安装

1、进入安装目录:

cd /usr/local

2、下载安装包:

wget https://nodejs.org/download/release/latest-v16.x/node-v16.17.0-linux-x64.tar.xz

3、解压:

tar xf node-v16.17.0-linux-x64.tar.xz

4、重命名:

mv node-v16.17.0-linux-x64 node

5、创建软链,在 usr/bin/ 目录下创建软链,实现全局运行:

sudo ln -s /usr/local/node/bin/npm  /usr/bin/
sudo ln -s /usr/local/node/bin/node  /usr/bin/

6、测试是否安装成功:

[root@localhost local]# npm -v
8.15.0
[root@localhost local]# node -v
v16.17.0

 


posted @ 2022-09-04 11:10  幽篁晓筑  阅读(2138)  评论(0编辑  收藏  举报