Spark RDD编程

1.

准备文本文件:

 从文件创建RDD lines=sc.textFile():

 

 筛选出含某个单词的行 lines.filter(),lambda 参数:条件表达式:

 

 

2.

生成单词的列表:

 

 从列表创建RDD words=sc.parallelize():

 

 筛选出长度大于2 的单词 words.filter():

 

 

3.

 筛选出的单词RDD,映射为(单词,1)键值对。 words.map():

 

 

posted @ 2021-03-27 22:03  不吃外卖  阅读(24)  评论(0编辑  收藏  举报