linux环境下搭建nodejs与npm环境

一、nodejs安装

第一步先安装nodejs,nodejs下载地址:https://nodejs.org/en/download/

找到需要下载的版本号,右键复制出下载地址https://nodejs.org/dist/v10.15.0/node-v10.15.0-linux-x64.tar.xz

  • cd 到/usr/local/目录
  • 新建一个nodejs的目录:mkdir nodejs
  • cd到nodejs目录,用wget下载:wget https://nodejs.org/dist/v10.15.0/node-v10.15.0-linux-x64.tar.xz
  • tar xf 解压文件:tar xf node-v10.15.0-linux-x64.tar.xz
  • mv 重命名为node10:mv node-v10.15.0-linux-x64 nodejs10
  • ln -s设置node软链接:ln -s /usr/local/nodejs/nodejs10/bin/node /usr/bin/node
  • 输入node -v查看版本号:node -v

二、npm配置

上面安装好nodejs其实已经就安装好了npm只需要配置一下软连接即可;

ln -s /usr/local/nodejs/nodejs10/bin/npm /usr/bin/npm

三、安装cnpm

有时候用npm安装速度太慢,这时可以考虑安装cnpm

直接npm下载安装即可:

1、cd到/usr/local/nodejs目录

npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org

创建软连接:ln -s /usr/local/nodejs/nodejs10/bin/cnpm /usr/bin/cnpm

查看版本:cnpm -v

看到以下信息即为成功

cnpm@6.0.0 (/usr/lib/node_modules/cnpm/lib/parse_argv.js)

npm@6.5.0 (/usr/lib/node_modules/cnpm/node_modules/npm/lib/npm.js)

node@10.15.0 (/usr/local/nodejs/nodejs10/bin/node)

npminstall@3.19.1 (/usr/lib/node_modules/cnpm/node_modules/npminstall/lib/index.js)

prefix=/usr/local/nodejs/nodejs10

linux x64 3.10.0-693.2.2.el7.x86_64

registry=https://registry.npm.taobao.org

posted @ 2020-05-13 14:26  北方卧龙  阅读(1050)  评论(0编辑  收藏  举报