ios设备安装破解软件及自己下载的软件ipa教程

以破解国际抖音(无需翻x为例)(需安装了爱思助手等管理手机软件的电脑

第一步:

电脑上在小黑科技窝获取链接下载下载文件

 

 

 

第二步

  打开pc端的爱思助手(设备需数据线和爱思助手连接)

打开导入与安装

 

 

 

 

第三步:

找到我们刚刚下载的文件哟

 

 

 

 

第四步:

 耐心等待安装哟。

 

 

 

 

第五步:

 安装成功后,添加信任。教程如下:

 

 

 

 

最后:

  打开应用即可。破解软件容易失效大家尽快安装哟,既然爱思助手可以,那其他类似管理手机软件应该也可以。

 

 

posted @ 2020-03-20 01:05  娄方成  阅读(599)  评论(0编辑  收藏