vscode + leetcode +github 同步

1.用VScode打开本地leetcode文件夹

C:\Users\Administrator\.leetcode

2.上传到本地git库

3.打开github桌面,上传到远程库

posted @ 2019-02-21 19:10 lightmare 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏