functionalize--实例方法变成静态函数

QW.StringH.methodize可以把静态函数变成实例方法。
与此相反,也应该有一个functionalize,用来把实例或原型方法变成静态函数。
对应的简单实现如下:

 function functionalize(fun){
    return function(){
        return fun.call.apply(fun,arguments);
    }
 }

 var substr = functionalize(''.substr);
 alert(substr('hello',1,2));

 

posted on 2013-01-07 09:57  JKisJK  阅读(1161)  评论(0编辑  收藏  举报

导航