crontab 设置定时任务

查看当前用户已有的定时任务:

crontab -l

编辑crontab:

crontab -e

加入需要执行的命令:

0 */4 * * * /www/shwww.net/venv/bin/python /www/shwww.net/scrape/scrape.py > /www/shwww.net/crontab.log 2>&1 &

其中0 */4 * * *为时间格式,/www/shwww.net/venv/bin/python为使用的shell可以依据需要使用bash或者其他shell

编辑保存好后重启crond

systemctl restart crond
posted @ 2019-03-05 15:54  隔壁老王python  阅读(...)  评论(...编辑  收藏