海纳百川 有容乃大(http://www.brtech.com.cn)

海纳百川,有容乃大(http://www.brtech.com.cn)

  :: 首页 :: 博问 :: 闪存 :: :: 联系 :: 订阅 订阅 :: 管理 ::
  87 随笔 :: 2 文章 :: 22 评论 :: 2 引用
 1using System;
  2using System.Text.RegularExpressions;
  3
  4namespace tool
  5{
  6    /// <summary>
  7    /// chs2py 的摘要说明。
  8    /// </summary>

  9    public class chs2py
 10    {
 11
 12        private static int[] pyvalue=new int[]{-20319,-20317,-20304,-20295,-20292,-20283,-20265,-20257,-20242,-20230,-20051,-20036,-20032,-20026,
 13                                                  -20002,-19990,-19986,-19982,-19976,-19805,-19784,-19775,-19774,-19763,-19756,-19751,-19746,-19741,-19739,-19728,
 14                                                  -19725,-19715,-19540,-19531,-19525,-19515,-19500,-19484,-19479,-19467,-19289,-19288,-19281,-19275,-19270,-19263,
 15                                                  -19261,-19249,-19243,-19242,-19238,-19235,-19227,-19224,-19218,-19212,-19038,-19023,-19018,-19006,-19003,-18996,
 16                                                  -18977,-18961,-18952,-18783,-18774,-18773,-18763,-18756,-18741,-18735,-18731,-18722,-18710,-18697,-18696,-18526,
 17                                                  -18518,-18501,-18490,-18478,-18463,-18448,-18447,-18446,-18239,-18237,-18231,-18220,-18211,-18201,-18184,-18183,
 18                                                  -18181,-18012,-17997,-17988,-17970,-17964,-17961,-17950,-17947,-17931,-17928,-17922,-17759,-17752,-17733,-17730,
 19                                                  -17721,-17703,-17701,-17697,-17692,-17683,-17676,-17496,-17487,-17482,-17468,-17454,-17433,-17427,-17417,-17202,
 20                                                  -17185,-16983,-16970,-16942,-16915,-16733,-16708,-16706,-16689,-16664,-16657,-16647,-16474,-16470,-16465,-16459,
 21                                                  -16452,-16448,-16433,-16429,-16427,-16423,-16419,-16412,-16407,-16403,-16401,-16393,-16220,-16216,-16212,-16205,
 22                                                  -16202,-16187,-16180,-16171,-16169,-16158,-16155,-15959,-15958,-15944,-15933,-15920,-15915,-15903,-15889,-15878,
 23                                                  -15707,-15701,-15681,-15667,-15661,-15659,-15652,-15640,-15631,-15625,-15454,-15448,-15436,-15435,-15419,-15416,
 24                                                  -15408,-15394,-15385,-15377,-15375,-15369,-15363,-15362,-15183,-15180,-15165,-15158,-15153,-15150,-15149,-15144,
 25                                                  -15143,-15141,-15140,-15139,-15128,-15121,-15119,-15117,-15110,-15109,-14941,-14937,-14933,-14930,-14929,-14928,
 26                                                  -14926,-14922,-14921,-14914,-14908,-14902,-14894,-14889,-14882,-14873,-14871,-14857,-14678,-14674,-14670,-14668,
 27                                                  -14663,-14654,-14645,-14630,-14594,-14429,-14407,-14399,-14384,-14379,-14368,-14355,-14353,-14345,-14170,-14159,
 28                                                  -14151,-14149,-14145,-14140,-14137,-14135,-14125,-14123,-14122,-14112,-14109,-14099,-14097,-14094,-14092,-14090,
 29                                                  -14087,-14083,-13917,-13914,-13910,-13907,-13906,-13905,-13896,-13894,-13878,-13870,-13859,-13847,-13831,-13658,
 30                                                  -13611,-13601,-13406,-13404,-13400,-13398,-13395,-13391,-13387,-13383,-13367,-13359,-13356,-13343,-13340,-13329,
 31                                                  -13326,-13318,-13147,-13138,-13120,-13107,-13096,-13095,-13091,-13076,-13068,-13063,-13060,-12888,-12875,-12871,
 32                                                  -12860,-12858,-12852,-12849,-12838,-12831,-12829,-12812,-12802,-12607,-12597,-12594,-12585,-12556,-12359,-12346,
 33                                                  -12320,-12300,-12120,-12099,-12089,-12074,-12067,-12058,-12039,-11867,-11861,-11847,-11831,-11798,-11781,-11604,
 34                                                  -11589,-11536,-11358,-11340,-11339,-11324,-11303,-11097,-11077,-11067,-11055,-11052,-11045,-11041,-11038,-11024,
 35                                                  -11020,-11019,-11018,-11014,-10838,-10832,-10815,-10800,-10790,-10780,-10764,-10587,-10544,-10533,-10519,-10331,
 36                                                  -10329,-10328,-10322,-10315,-10309,-10307,-10296,-10281,-10274,-10270,-10262,-10260,-10256,-10254}
;
 37        private static string[] pystr=new string[]{"a","ai","an","ang","ao","ba","bai","ban","bang","bao","bei","ben","beng","bi","bian","biao",
 38                                                      "bie","bin","bing","bo","bu","ca","cai","can","cang","cao","ce","ceng","cha","chai","chan","chang","chao","che","chen",
 39                                                      "cheng","chi","chong","chou","chu","chuai","chuan","chuang","chui","chun","chuo","ci","cong","cou","cu","cuan","cui",
 40                                                      "cun","cuo","da","dai","dan","dang","dao","de","deng","di","dian","diao","die","ding","diu","dong","dou","du","duan",
 41                                                      "dui","dun","duo","e","en","er","fa","fan","fang","fei","fen","feng","fo","fou","fu","ga","gai","gan","gang","gao",
 42                                                      "ge","gei","gen","geng","gong","gou","gu","gua","guai","guan","guang","gui","gun","guo","ha","hai","han","hang",
 43                                                      "hao","he","hei","hen","heng","hong","hou","hu","hua","huai","huan","huang","hui","hun","huo","ji","jia","jian",
 44                                                      "jiang","jiao","jie","jin","jing","jiong","jiu","ju","juan","jue","jun","ka","kai","kan","kang","kao","ke","ken",
 45                                                      "keng","kong","kou","ku","kua","kuai","kuan","kuang","kui","kun","kuo","la","lai","lan","lang","lao","le","lei",
 46                                                      "leng","li","lia","lian","liang","liao","lie","lin","ling","liu","long","lou","lu","lv","luan","lue","lun","luo",
 47                                                      "ma","mai","man","mang","mao","me","mei","men","meng","mi","mian","miao","mie","min","ming","miu","mo","mou","mu",
 48                                                      "na","nai","nan","nang","nao","ne","nei","nen","neng","ni","nian","niang","niao","nie","nin","ning","niu","nong",
 49                                                      "nu","nv","nuan","nue","nuo","o","ou","pa","pai","pan","pang","pao","pei","pen","peng","pi","pian","piao","pie",
 50                                                      "pin","ping","po","pu","qi","qia","qian","qiang","qiao","qie","qin","qing","qiong","qiu","qu","quan","que","qun",
 51                                                      "ran","rang","rao","re","ren","reng","ri","rong","rou","ru","ruan","rui","run","ruo","sa","sai","san","sang",
 52                                                      "sao","se","sen","seng","sha","shai","shan","shang","shao","she","shen","sheng","shi","shou","shu","shua",
 53                                                      "shuai","shuan","shuang","shui","shun","shuo","si","song","sou","su","suan","sui","sun","suo","ta","tai",
 54                                                      "tan","tang","tao","te","teng","ti","tian","tiao","tie","ting","tong","tou","tu","tuan","tui","tun","tuo",
 55                                                      "wa","wai","wan","wang","wei","wen","weng","wo","wu","xi","xia","xian","xiang","xiao","xie","xin","xing",
 56                                                      "xiong","xiu","xu","xuan","xue","xun","ya","yan","yang","yao","ye","yi","yin","ying","yo","yong","you",
 57                                                      "yu","yuan","yue","yun","za","zai","zan","zang","zao","ze","zei","zen","zeng","zha","zhai","zhan","zhang",
 58                                                      "zhao","zhe","zhen","zheng","zhi","zhong","zhou","zhu","zhua","zhuai","zhuan","zhuang","zhui","zhun","zhuo",
 59                                                      "zi","zong","zou","zu","zuan","zui","zun","zuo"}
;
 60        public chs2py()
 61        {
 62            //
 63            // TODO: 在此处添加构造函数逻辑
 64            //
 65        }

 66        public static string convert(string chrstr)
 67        {
 68            Regex MyRegex = new Regex("^[\u4e00-\u9fa5]$");
 69            byte[] array = new byte[2];
 70            string returnstr="";
 71            int chrasc=0;
 72            int i1 = 0;
 73            int i2 =0;
 74            char[] nowchar=chrstr.ToCharArray();
 75            for (int j=0;j<nowchar.Length ;j++)
 76            {
 77                if(MyRegex.IsMatch(nowchar[j].ToString()))
 78                {
 79                    array = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(nowchar[j].ToString ()); 
 80                    i1 = (short)(array[0] );
 81                    i2 = (short)(array[1] );
 82                    chrasc=i1*256+i2-65536;
 83                    if (chrasc>0 && chrasc<160)
 84                    {
 85                        returnstr+=nowchar[j];
 86                    }

 87                    else
 88                    {
 89                        for (int i=(pyvalue.Length -1);i>=0;i--)
 90                        {
 91                            if (pyvalue[i]<=chrasc)
 92                            {
 93                                returnstr+=pystr[i];
 94                                break;
 95                            }

 96                        }

 97                    }

 98                }

 99                else
100                {
101                    returnstr+=nowchar[j].ToString();
102                }

103            }

104            return returnstr;
105        }

106    }

107
108}

109
posted on 2006-03-26 05:52  阿昆  阅读(...)  评论(...编辑  收藏