PHP CLI中,三个系统常量:STDIN、STDOUT、STDERR

PHP CLI中,有三个系统常量,分别是STDIN、STDOUT、STDERR,代表文件句柄。

 

/** 
*@ 标准输入 
*@ php://stdin & STDIN 
*@ STDIN是一个文件句柄,等同于fopen("php://stdin", 'r')
*/ 
$fh = fopen('php://stdin', 'r'); 
echo "[php://stdin]请输入任意字符:"; 
$str = fread($fh, 1000); 
echo "[php://stdin]你输入的是:".$str; 
fclose($fh); 

或者
echo "[STDIN]请输入任意字符:"; $str = fread(STDIN, 1000); echo "[STDIN]你输入的是:".$str;

------------------------------------------------------------
/** *@ 标准输出 *@ php://stdout & STDOUT *@ STDOUT是一个文件句柄,等同于fopen("php://stdout", 'w') */ $fh = fopen('php://stdout', 'w'); fwrite($fh, "标准输出php://stdout/n"); fclose($fh);

或者

fwrite(STDOUT, "标准输出STDOUT/n");

----------------------------------------------------------
/** 
*@ 标准错误,默认情况下会发送至用户终端 
*@ php://stderr & STDERR 
*@ STDERR是一个文件句柄,等同于fopen("php://stderr", 'w') 
*/ 
$fh = fopen('php://stderr', 'w'); 
fwrite($fh, "标准错误php://stderr/n"); 
fclose($fh); 

或者
fwrite(STDERR, "标准错误STDERR/n");

posted on 2019-12-17 20:23  追风的浪子  阅读(313)  评论(0编辑  收藏  举报

导航