[Leetcode] Insertion Sort List

Sort a linked list using insertion sort.

虽然算法很简单,但是链表操作起来实正是烦啊,特别要注意各种边界条件。

 1 /**
 2 * Definition for singly-linked list.
 3 * struct ListNode {
 4 *   int val;
 5 *   ListNode *next;
 6 *   ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
 7 * };
 8 */
 9 class Solution {
10 public:
11   ListNode *insertionSortList(ListNode *head) {
12     if (head == NULL || head->next == NULL) {
13     return head;
14   }
15   ListNode *h = new ListNode(0);
16   h->next = head;
17   ListNode *p, *q, *tmp;
18   bool flag;
19   for (p = head; p->next != NULL;) {
20     flag = false;
21     for (q = h; q != p; q = q->next) {
22       if (p->next->val < q->next->val) {
23         tmp = p->next;
24         p->next = tmp->next;
25         tmp->next = q->next;
26         q->next = tmp;
27         flag = true; break;
28       }
29     }
30     if (!flag) p = p->next;
31   }
32   head = h->next;
33   delete h; h = NULL;
34   return head;
35   }
36 };

 

posted @ 2014-04-01 23:05  Eason Liu  阅读(175)  评论(0编辑  收藏  举报