angularjs modal模态框----创建可拖动的指令

//最近项目中需要将angular-ui-bootstrap中用到的弹出框,使之可拖动,由于源文件中没有实现,需要自己实现指令,以下即为该指令,亲测可以实现。
.directive('draggable', ['$document', function($document) { return function(scope, element, attr) { var startX = 0, startY = 0, x = 0, y = 0; element= angular.element(document.getElementsByClassName("modal-dialog")); element.css({ position: 'relative', cursor: 'move' }); element.on('mousedown', function(event) { // Prevent default dragging of selected content event.preventDefault(); startX = event.pageX - x; startY = event.pageY - y; $document.on('mousemove', mousemove); $document.on('mouseup', mouseup); }); function mousemove(event) { y = event.pageY - startY; x = event.pageX - startX; element.css({ top: y + 'px', left: x + 'px' }); } function mouseup() { $document.off('mousemove', mousemove); $document.off('mouseup', mouseup); } }; }]);

 如图:已不在屏幕中央,为拖动后的效果

posted @ 2016-01-06 17:14  garsonguo  阅读(2793)  评论(8编辑  收藏