【Splay】bzoj3223 Tyvj 1729 文艺平衡树

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<stack>
using namespace std;
#define maxn 100010
#define INF 2147483647
int fa[maxn],val[maxn],c[maxn][2],root,tot,siz[maxn],cnt[maxn],val2[maxn];
bool delta[maxn];
void Maintain(int x)
{
  siz[x]=siz[c[x][0]]+siz[c[x][1]]+cnt[x];
}
void Mark(int x){
  if(x){
    delta[x]^=1;
  }
}
void pushdown(int x){
  if(delta[x]){
    Mark(c[x][0]);
    Mark(c[x][1]);
    swap(c[x][0],c[x][1]);
    delta[x]=0;
  }
}
void NewNode(int &x,int Fa,int key,int key2)
{
  x=++tot;
  fa[x]=Fa;
  c[x][0]=c[x][1]=0;
  val[x]=key;
  val2[x]=key2;
  siz[x]=cnt[x]=1;
}
void Rotate(int x,bool flag)
{
  int y=fa[x];
  c[y][!flag]=c[x][flag];
  fa[c[x][flag]]=y;
  if(fa[y]){
    c[fa[y]][c[fa[y]][1]==y]=x;
  }
  fa[x]=fa[y];
  c[x][flag]=y;
  fa[y]=x;
  Maintain(y);
  Maintain(x);
}
stack<int>st;
void Splay(int x,int goal)
{
  pushdown(x);
  if(!x || x==goal){
    return;
  }
  int U=x;
	while(U!=root){
		st.push(U);
		U=fa[U];
	}
	st.push(U);
	while(!st.empty()){
		pushdown(st.top());
		st.pop();
	}
  int y;
  while((y=fa[x])!=goal){
    if(fa[y]==goal){
      Rotate(x,c[y][0]==x);
    }
    else{
      if((c[y][0]==x)==(c[fa[y]][0]==y)){
        Rotate(y,c[fa[y]][0]==y);
      }
      else{
        Rotate(x,c[y][0]==x);
        y=fa[x];
      }
      Rotate(x,c[y][0]==x);
    }
  }
  Maintain(x);
  if(!goal){
    root=x;
  }
}
int Find(int key,int x=root)
{
  while(c[x][val[x]<key]){
    if(val[x]==key){
      return x;
    }
    x=c[x][val[x]<key];
  }
  return x;
}
void Insert(int key,int key2)
{
  if(!root){
    NewNode(root,0,key,key2);
    return;
  }
  int x=Find(key);
  if(val[x]==key){
    ++cnt[x];
    Splay(x,0);
    return;
  }
  NewNode(c[x][val[x]<key],x,key,key2);
  Splay(c[x][val[x]<key],0);
}
int Kth(int K,int x=root)
{
  while(1){
    pushdown(x);
    int Siz0=siz[c[x][0]];
    if(K<=Siz0){
      x=c[x][0];
    }
    else if(K<=Siz0+cnt[x]){
      break;
    }
    else{
      K-=(Siz0+cnt[x]);
      x=c[x][1];
    }
  }
  return x;
}
void print(int x)
{
  if(!x){
    return;
  }
  pushdown(x);
  print(c[x][0]);
  printf("%d ",val2[x]);
  print(c[x][1]);
  Maintain(x);
}
int n,m;
int main(){
  scanf("%d%d",&n,&m);
  Insert(0,0);
  for(int i=1;i<=n;++i){
    Insert(i,i);
  }
  Insert(n+1,n+1);
  int x,y;
  for(int i=1;i<=m;i++){
    scanf("%d%d",&x,&y);
    Splay(Kth(x),0);
    Splay(Kth(y+2),root);
    Mark(c[c[root][1]][0]);
  }
  Splay(Kth(1),0);
  Splay(Kth(n+2),root);
  print(c[c[root][1]][0]);
  return 0;
}
——The Solution By AutSky_JadeK From UESTC 转载请注明出处:http://www.cnblogs.com/autsky-jadek/
posted @ 2017-07-15 15:04  AutSky_JadeK  阅读(120)  评论(0编辑  收藏  举报
TVアニメ「Charlotte(シャーロット)」公式サイト TVアニメ「Charlotte(シャーロット)」公式サイト