Ubuntu下CUDA8.0卸载

Ubuntu下CUDA8.0卸载

https://www.jianshu.com/p/45e07114463a

 

由于目前CUDA9.0已经发布,很多朋友需要升级,而在升级前需要卸载CUDA8.0,方法如下

sudo /usr/local/cuda-8.0/bin/uninstall_cuda_8.0.pl

当然,此方法同样适用于其他版本的CUDA卸载
运行完成之后,使用sudo rm -r /usr/local/cuda-8.0删除残余

posted on 2018-09-29 16:04  Maddock  阅读(1562)  评论(0编辑  收藏  举报

导航