Vue.js基础体验(一)

今天开始学习Vue.js啦,刚开始看起来,确实很难很难,但是经过一番“周折”,发现也就那样,没有想象的那么难。
下面是今天记录的代码:

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<title></title>
		<script src="js/vue.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
	</head>
	<body>
		<div id="app">
			<h1 v-text="number"></h1>
			<h1 v-html="number"></h1>
			<div v-html="info"></div>
			<div v-text="info"></div>
		</div>
		<div id="app-2">
			
		</div>
		<div id="root">
			<h1 v-on:click="handleClick">{{content}}</h1>
			<h1 @click="handleClick">{{content}}</h1>
			
		</div>
		<!-- 双向绑定 -->
		<div id="root1">
			<!-- <div v-bind:title="'dell me '+title">hello word</div> -->
			<div :title="'dell me '+title">hello word</div>
			
			<input v-model="content" />
			<div >
				{{content}}
			</div>
		</div>
		<!-- 计算属性 -->
		<div id="root3">
			姓:<input v-model="fistName" />
			<br/>
			名:<input v-model="lastName" />
			<div>{{fullName}}</div>
			<!-- 侦听器,监听某一个数据的变化 -->
			<div>{{count}}</div>
		</div>
		<!-- v-if,v-show,v-for指令的用法 -->
		<div id="root4">
			<div v-if="show"> hello word</div>
			
			<!-- <div v-show="show"> hello word</div> -->
			<button @click="headClick">toggle</button>
			<ul>
				<!-- <li v-for="item in list":keys="item">{{item}}</li> -->
				<li v-for="(item,index) in list":keys="index">{{item}}</li>
			</ul>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
			var vm = new Vue({
				el:'#app',
				data:{
					number:123,
					info:'<h1 style="color:red">这是信息</h1>'
				}
			});
			var vm2 = new Vue({
				el:'#app-2',
				template:'<h1>{{msg}}</h1>',
				data:
				{
					msg:'这是template的用法'
				}
			})
			var vm3 = new Vue({
				el:'#root',
				data:
				{
					content:'你好啊'
				},
				methods:{
					handleClick:function(){
						this.content = 'word'
					}
				}
				
			})
			var vm4 = new Vue({
				el:'#root1',
				data:
				{
					 title:"this is hello word",
					 content:"this is content"
				}
			})
			var vm5 = new Vue({
				el:'#root3',
				data:
				{
					fistName:'',
					lastName:'',
					count:0
				},
				/* 计算属性 */
				computed :{
					fullName:function(){
						return this.fistName+'-'+this.lastName;
					}
				},
				/* 侦听器 */
				watch:{
					fistName:function(){
						this.count++;
					},
					lastName:function(){
						this.count++;
					}
				}
			})
			var vm6 = new Vue({
				el:'#root4',
				data:
				{
					show:true,
					list:[1,2,3,4,5]
				},
				methods:{
					headClick:function(){
						this.show =!this.show;
					}
				}
				
				
			})
		</script>
	</body>
</html>

posted @ 2020-04-13 22:42  穆雄雄  阅读(173)  评论(0编辑  收藏  举报