bzoj3382[Usaco2004 Open]Cave Cows 3 洞穴里的牛之三*

bzoj3382[Usaco2004 Open]Cave Cows 3 洞穴里的牛之三

题意:

n个点,求最远曼哈顿距离。n≤50000。

题解:

曼哈顿距离转切比雪夫距离(点(x,y)变为点(x+y,x-y)),然后输出最大横坐标-最小横坐标与最大纵坐标-最小纵坐标的较大值即可。

代码:

 1 #include <cstdio>
 2 #include <cstring>
 3 #include <algorithm>
 4 #define inc(i,j,k) for(int i=j;i<=k;i++)
 5 #define maxn 50010
 6 #define INF 0x3fffffff
 7 using namespace std;
 8 
 9 inline int read(){
10   char ch=getchar(); int f=1,x=0;
11   while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1; ch=getchar();}
12   while(ch>='0'&&ch<='9')x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
13   return f*x;
14 }
15 int x[maxn],y[maxn],n,ans,mx,mn;
16 int main(){
17   n=read(); inc(i,1,n){int a=read(),b=read(); x[i]=a+b; y[i]=a-b;} ans=0;
18   mx=-INF; mn=INF; inc(i,1,n)mx=max(mx,x[i]),mn=min(mn,x[i]); ans=max(ans,mx-mn);
19   mx=-INF; mn=INF; inc(i,1,n)mx=max(mx,y[i]),mn=min(mn,y[i]); ans=max(ans,mx-mn);
20   printf("%d",ans); return 0;
21 }

 

20160912

posted @ 2016-09-16 15:23  YuanZiming  阅读(258)  评论(0编辑  收藏