JS实现跑马灯效果

<script language="javascript" type="text/javascript">
Item = new Array();//跑马灯内容,每次取数组中的一个元素进行跑马灯效果的演示
Item[0] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
Item[1] = "1234567890";
Item[2] = "xxxxxxxxxxxxxxxx";
pos = 0;//用于取字串,定位字串的位置
msgIndex = 0;//用于确定取的是那个数组元素

function showmsg()
{
    runform.runtext.value = Item[msgIndex].substring(0, pos + 1);
    if(pos++ >= Item[msgIndex].length)
    {//至数组元素末尾,换下一个元素
      pos = 0;
      msgIndex++;
      delay = 500;//设置数组元素间的停顿时间
    }
    else
      delay = 100;//设置跑马灯的停顿时间
    if(msgIndex > Item.length - 1) 
      msgIndex = 0;
    setTimeout("showmsg()", delay);
}
</script>
跑马灯效果实际上是对字符串处理函数substring的灵活运用,传说中滚动的新闻标题基本上就是使用JS的跑马灯效果实现的。

posted on 2009-07-22 11:28  Xredman  阅读(1539)  评论(0编辑  收藏

导航