Hadoop学习资料整理

1.hadoop相关

hadoop 0.18文档(详细介绍Hadoop,MapReduce,FS Shell,Streaming等)

hadoop资料汇总

 

 2.实习的时候用的是streaming,非java程序员的福音

Hadoop Streaming编程实例

Hadoop Streaming编程

Hadoop Streaming高级编程

 

 

posted @ 2014-06-19 14:16  七年之后  阅读(...)  评论(...编辑  收藏