Weii

          Delphi的生命力靠你我延续。温馨提示:博客图文较多,请于较好的网络环境下浏览。

导航

2014年8月17日

摘要: 网上能找到的关于Delphi XE系列的移动开发环境的相关文章甚少,本文尽量以详细的图文内容、傻瓜式的表达来告诉你想要的答案。原创作品,请尊重作者劳动成果,转载请注明出处!!!1.创建新的虚拟机-----------------------------------------------------... 阅读全文

posted @ 2014-08-17 10:54 weii 阅读(853) 评论(0) 推荐(0) 编辑