ioleon13's blog

—Good Good Study,Day Day Up!

  博客园 :: 首页 :: 博问 :: 闪存 :: 新随笔 :: 联系 :: 订阅 订阅 :: 管理 ::
  27 随笔 :: 0 文章 :: 23 评论 :: 0 引用

2010年9月27日

摘要:进行音视频处理,ffmpeg的确是很好很强大,最近经常做这样一个工作:从视频文件中提取音频。一个一个的复制、粘贴到cmd窗口,文件多了就吃不消了,这时人的惰性发挥了作用,上网找了找,和我一样的懒人不在少数,三下五除二之间,自己整了个批量转换脚本,简单的一句话,几百个音频文件就哗啦哗啦的出来了。以AVI到WAV文件为例,批处理脚本如下:@echo————... 阅读全文
posted @ 2010-09-27 16:15 木子一叶 阅读 (6827) 评论 (0) 编辑