摘要: (一)GD32F230F4P6 GD32F230F4P6 是 GD 基于 ARM ® CortexTM-M23 内核 推出的超值型单片机 GD32E230 系列中的一个型号, 基本特征有: 16K Flash 4K RAM SOP20 封装,可用 IO 有 15 个,跟 ST32F0 & STM32 阅读全文
posted @ 2021-07-25 23:18 哈拎 阅读(920) 评论(0) 推荐(0) 编辑