Fork me on GitHub
摘要:Step 1: 安装docker for windows Step 2: 从github 上 clone 源代码:https://github.com/dotnet/dotnet-docker-samples/ Step 3: 进入项目跟目录,运行docker build命令。 Step 4: bu 阅读全文
posted @ 2017-06-29 15:54 ZHK的博客 阅读(569) 评论(0) 推荐(0) 编辑