Santé

为明天干杯!
  博客园  :: 首页  :: 新随笔  :: 联系 :: 订阅 订阅  :: 管理

2006年7月18日

摘要: 由于各位争得面红耳赤,本文是专门博大家一笑的,纯属戏谑,若有不同意见请勿深究,请勿见怪:) 阅读全文

posted @ 2006-07-18 17:59 smalldust 阅读(13348) 评论(31) 推荐(2) 编辑